Monday, May 2, 2011

Wo yuan yi by Faye wong

Loving this song...

Se nian shi yi zung hen shuan de dong xi
wu ying shui xing
Wu shang you wu xi shi muo zai xin di
juan yuen tu moa wo zai ji muo di
Wo wu li kang qu te bia shi yen yu...ha....
Xiang ni da wu fa hu xi
Hen bu neng li jie chao ni guang bien qu
Da shen dai gao shu ni

Wo yuan yi wei ni (x3)
wang ji wo xing mi
Jiu suan duo yi miao ting liu zai ni huai li
shu qu she jia do ke yi

Wo yuan yi wei ni (x3)
bei fang chu tian ji
Zhi yao ni zen xi
na ai yu wo hui yi
shen me do yuan yi (x2) wei ni

(This is my own written "pin yin", pls ignore the weird "pin yin" spelling ya ;) as i'm not a pure "chinese"...i mean my slang) hehe